Home Tags đăng ký nguyên liệu làm thuốc

Tag: đăng ký nguyên liệu làm thuốc

Công văn 19529/QLD-ĐK Công bố xử lý hồ sơ đăng ký...

0
Công văn 19529/QLD-ĐK BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 19529/QLD-ĐK V/v công...

Dự thảo 7 thông tư đăng ký thuốc, nguyên liệu làm...

0
Dự thảo 7 thông tư đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc Căn cứ Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày...
0868.552.633