Home Tags Công văn 14037/QLD-CL

Tag: Công văn 14037/QLD-CL

Công văn 14037/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Số : 14037/QLD-CL V/v đình chỉ lưu hành...
0868.552.633