công bố GMP đợt 59 Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Công bố GMP đợt 59

Tag: công bố GMP đợt 59

Công văn 17220/QLD-CL công bố CSSX thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17220/QLD-CL V/v công bố cơ...

Công văn 17219/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố CSSX thuốc...

Công văn 17219/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu...