chủ trương chung trong đăng ký thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Chủ trương chung trong đăng ký thuốc

Tag: chủ trương chung trong đăng ký thuốc

CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC

CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC Cục Quản lý dược thực hiện pháp chế hóa các chủ trương chung của Hội đồng xét duyệt...