Tags Posts tagged with "Checklist hồ sơ chất lượng đăng ký thuốc"

Tag: Checklist hồ sơ chất lượng đăng ký thuốc

Checklist hồ sơ chất lượng đăng ký thuốc

Checklist hồ sơ chất lượng đăng ký thuốc S Dược chất (Drug substance) S1 Thông tin chung (General information) S1.1. Danh pháp (Nomenclature) S1.2. Cấu trúc (Structure) S1.3. Đặc tính chung...