Home Tags Các quy chế quản lý thuốc gây nghiện hướng thần tiền chất

Tag: các quy chế quản lý thuốc gây nghiện hướng thần tiền chất

Tài liệu tập huấn thông tư 19/2014/TT-BYT quản lý thuốc gây...

Tài liệu tập huấn thông tư 19/2014/TT-BYT quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc trong ngành y...