Home Tags Báo cáo biến cố trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

Tag: báo cáo biến cố trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

Quyết định 62/QĐ-K2ĐT về việc ban hành “Hướng dẫn về ghi...

0
Quyết định 62/QĐ-K2ĐT về việc ban hành "Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo các biến cố bất lợi, biến cố...

Công văn 6586/BYT-K2ĐT Hướng dẫn báo cáo, ghi nhận SAE trong...

0
Công văn 6586/BYT-K2ĐT Hướng dẫn báo cáo, ghi nhận SAE trong TNLS BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
0868.552.633