an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Tag: an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thông tư 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm...

Thông tư 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA...