Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước đợt 158 (đợt lẻ)

1476
Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước 158
Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước 158
Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước đợt 158 (đợt lẻ)
5 (100%) 7 votes

Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước đợt 158 (đợt lẻ)

HÀ NỘI, NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2017

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước 158 (đợt lẻ)

  • Quyết định 230/QĐ-QLD thuốc dược liệu.
  • Quyết định 231/QĐ-QLD thuốc ung thư.
  • Quyết định 232/QĐ-QLD thuốc mới.
  • Quyết định 233/QĐ-QLD thuốc virus.
  • Quyết định 234/QĐ-QLD thuốc VS.
  • Quyết định 235/QĐ-QLD thuốc Gia công.
  • Quyết định 236/QĐ-QLD thuốc Gia công.
  • Quyết định 237/QĐ-QLD thuốc tránh thai.

DOWNLOAD CÁC QUYẾT ĐỊNH DƯỚI ĐÂY

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here