QUYẾT ĐỊNH 690/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tai Việt Nam – Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 03 năm)

581
QUYẾT ĐỊNH 690/QĐ-QLD
QUYẾT ĐỊNH 690/QĐ-QLD
5/5 - (1 bình chọn)

QUYẾT ĐỊNH 690/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tai Việt Nam – Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 03 năm)

1. Công ty đăng ký: Sanofi Pasteur (Đ/c: 14 Espace Henry Vallee, 69007 Lyon, France)
1.1. Nhà sản xuất: Sanofi Pasteur Inc. (Đ/c: Discovery Drive Swiftwater, PA 18370,
USA)

Tên thuốc: Menactra

Số đăng ký: QLVX-H03-1111-18

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

690_QD_QLD_2018_VNRAS