Quyết định 21/QĐ-QLD ngày 12 tháng 01 năm 2012 về việc công bố 463 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam – Đợt 76

824
5/5 - (3 bình chọn)

Quyết định 21/QĐ-QLD ngày 12 tháng 01 năm 2012 về việc công bố 463 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam – Đợt 76

Quyết định công bố 463 tên thuốc nước ngoài danh mục đính kèm.

Số đăng ký có ký hiệu VN-…-12 có giá trị 05 năm kể từ ngày Quyết định.

Download văn bản gốc

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).