Quyết định 21/QĐ-QLD ngày 12 tháng 01 năm 2012 về việc công bố 463 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam – Đợt 76

539
Quyết định 21/QĐ-QLD ngày 12 tháng 01 năm 2012 về việc công bố 463 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam – Đợt 76
5 (100%) 3 votes

Quyết định 21/QĐ-QLD ngày 12 tháng 01 năm 2012 về việc công bố 463 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam – Đợt 76

Quyết định công bố 463 tên thuốc nước ngoài danh mục đính kèm.

Số đăng ký có ký hiệu VN-…-12 có giá trị 05 năm kể từ ngày Quyết định.

Download văn bản gốc