Quyết định 156/QĐ-QLD năm 2018 về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

600
Quyết định 156/QĐ-QLD năm 2018
Quyết định 156/QĐ-QLD năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
              BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 156/QĐ-QLD Hà Nội, ngày  21 tháng 03 năm 2018

 

                                   QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tê;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 31/01/2018 tại Công ty TNHH L- Beauty Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với 03 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH L-Beauty Việt Nam (Địa chỉ: Phòng 105c, Tầng 01, Tòa nhà Center Point, số 106 đường Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q. Phú Nhuận Tp. Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thế như sau:

STT Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp Ngày cấp Tên, địa chỉ Công ty sản xuất
1 Dior Sourcils Poudre Crayon à sourcils mine poudre Powder Eyebrow Pencil (093-Black; 593-Brown; 453-Sand) 94410/14/CBMP-QLD 10/04/2014 Parfums Christian Dior. — 33 Avenue Hoche 75008 Paris – France
2 Dior Home Sport very cool spray fresh eau de toillete 54907/18/CBMP-QLD 03/01/2018
3 Dior J’Adore L’or Essence de Parfum 37433/17/CBMP-QLD 21/06/2017

 

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi:

+ Sản phẩm số 01 (Dior Sourcils Poudre Crayon à sourcils mine poudre Powder Eyebrow Pencil (093-Black; 593-Brown; 453-Sand): mỹ phẩm lưu thông có chứa chất Propylparaben có hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của ASEAN.

+ Sản phẩm số 02 và số 03 (Dior Home sport very cool spray fresh eau de toillete và Dior J’Adore L’or Essence de Parfum): Mỹ phẩm lưu hành có thành phần công thức ghi trên nhãn và công thức sản xuất không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH L-Beauty Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT

Quyết định 156/QĐ-QLD năm 2018 về việc thu hồi sổ tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

156_QĐ_QLD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!