Thuốc chữa Gút

Thuốc chữa Gút (Bài 11)

Thuốc chữa Gút (Bài 11) THUỐC CHỮA GÚT DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh...
Thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm

Thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm (Bài 10)

Thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm (Bài 10) THUỐC HẠ SỐT GIẢM ĐAU CHỐNG VIÊM DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU...
Thuốc giảm đau loại Morphin

Thuốc giảm đau loại Morphin (Bài 9)

Thuốc giảm đau loại Morphin (Bài 9) THUỐC GIẢM ĐAU LOẠI MORPHIN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học...
Thuốc ngủ và rượu

Thuốc ngủ và rượu (Bài 8)

Thuốc ngủ và rượu (Bài 8) THUỐC NGỦ VÀ RƯỢU DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài...
Thuốc tê

Thuốc tê (Bài 7)

Thuốc tê (Bài 7) THUỐC TÊ DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên có...
Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic

Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic (Bài 6)

Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic (Bài 6) THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau...
Thuốc tác dụng trên hệ Cholinergic

Thuốc tác dụng trên hệ Cholinergic (Bài 5)

Thuốc tác dụng trên hệ Cholinergic (Bài 5) THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ CHOLINERGIC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau...
Công văn 14815/QLD-ĐK nguyên liệu nhập khẩu không cần giấy phép

Công văn 14815/QLD-ĐK nguyên liệu nhập khẩu không cần giấy phép

Công văn 14815/QLD-ĐK v/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu...
Công văn 14813/QLD-ĐK nguyên liệu không cần giấy phép nhập khẩu

Công văn 14813/QLD-ĐK nguyên liệu không cần giấy phép nhập khẩu

Công văn 14813/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập...

Công văn 14735/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu

Công văn 14735/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu...