The official letter 6586/BYT-K2ĐT

The official letter 6586/BYT-K2ĐT about guiding report, recognition SAE in clinical trials

0
The official letter 6586/BYT-K2ĐT about guiding report, recognition SAE in clinical trials MINISTRY OF HEALTH SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness No. 6586/BYT-K2DT About: guiding report,...
Công văn 15226/QLD-ĐK

Công văn 15226/QLD-ĐK lưu hành thuốc chứa thành phần Calcitonin

0
Công văn 15226/QLD-ĐK lưu hành thuốc chứa thành phần Calcitonin BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
Công văn 14975/QLD-ĐK

Công văn 14975/QLD-ĐK Đăng ký thuốc ho bổ phế có chứa dược liệu Thạch...

0
Công văn 14975/QLD-ĐK Đăng ký thuốc ho bổ phế có chứa dược liệu Thạch xương bồ BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...
Công văn 14448/QLD-GT về việc công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/s-GMP và EU-GMP

Công văn 14448/QLD-GT về việc công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc...

0
Công văn 14448/QLD-GT về việc công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/s-GMP và EU-GMP BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...
Công văn 13708/QLD-ĐK

Công văn 13708/QLD-ĐK Đăng ký thuốc Natri bicarbonate dùng đường uống

0
Công văn 13708/QLD-ĐK Đăng ký thuốc Natri bicarbonate dùng đường uống BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...
The official letter 13707/QLD-ĐK

The official letter 13707/QLD-ĐK Registration drug contains Pioglitazone

0
The official letter 13707/QLD-ĐK Registration drug contains Pioglitazone MINISTRY OF HEALTH                           SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM DRUG ADMINISTRATION                 Independence...
Công văn 13707/QLD-ĐK

Công văn 13707/QLD-ĐK Đăng ký thuốc chứa thành phần Pioglitazone

0
Công văn 13707/QLD-ĐK Đăng ký thuốc chứa thành phần Pioglitazone BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
Công văn 13706/QLD-ĐK

Công văn 13706/QLD-ĐK Đăng ký và nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm thuốc chứa...

0
Công văn 13706/QLD-ĐK Đăng ký và nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm thuốc chứa thành phần Buflomedil BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...
Công văn 13705/QLD-ĐK

Công văn 13705/QLD-ĐK cập nhật thông tin về chống chỉ định và cảnh báo...

0
Công văn 13705/QLD-ĐK cập nhật thông tin về chống chỉ định và cảnh báo khi sử dụng thuốc chứa hoạt chất Strontium ranelate BỘ Y...
Công văn 13704/QLD-ĐK

Công văn 13704/QLD-ĐK cập nhật thông tin về nguy cơ tác dụng phụ của...

0
Công văn 13704/QLD-ĐK cập nhật thông tin về nguy cơ tác dụng phụ của thuốc chứa drosperinone và thuốc chứa finasteride BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...