Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về đăng ký lưu hành thuốc

2653
Hướng dẫn đăng ký thuốc online
Hướng dẫn đăng ký thuốc online
Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về đăng ký lưu hành thuốc
5 (100%) 3 votes

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về đăng ký lưu hành thuốc

NỘI DUNG:

1. GIỚI THIỆU
• Mục đích và ý nghĩa của Tài liệu:
• Phạm vi tài liệu:
o Đối tượng sử dụng:
• Các thuật ngữ và từ viết tắt
• Cấu trúc tài liệu:
2. TỔNG QUAN
• Giới thiệu tổng quan chương trình
• Các nội dung khác
3. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG
• Các chức năng trong hệ thống tiếp nhận và xử lý thủ tục đăng ký thuốc
4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG:
4.1. Đăng ký tài khoản
4.2. Đăng nhập
4.3. Thêm mới hồ sơ
4.4. Nộp hồ sơ
4.5. Sửa hồ sơ
4.6. Xóa hồ sơ
4.7. Bổ sung hồ sơ trước tiếp nhận.
4.8. Nộp phí
4.9. Quản lý chữ ký số
4.10. Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ đã nộp

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

[sociallocker id=7424]Tai lieu huong dan dang ky thuoc online[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Tài liệu tham khảo khác tài đây

Hướng dẫn đăng ký thuốc online