Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về đăng ký lưu hành thuốc

2883
Hướng dẫn đăng ký thuốc online
Hướng dẫn đăng ký thuốc online
5/5 - (3 bình chọn)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về đăng ký lưu hành thuốc

NỘI DUNG:

1. GIỚI THIỆU
• Mục đích và ý nghĩa của Tài liệu:
• Phạm vi tài liệu:
o Đối tượng sử dụng:
• Các thuật ngữ và từ viết tắt
• Cấu trúc tài liệu:
2. TỔNG QUAN
• Giới thiệu tổng quan chương trình
• Các nội dung khác
3. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG
• Các chức năng trong hệ thống tiếp nhận và xử lý thủ tục đăng ký thuốc
4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG:
4.1. Đăng ký tài khoản
4.2. Đăng nhập
4.3. Thêm mới hồ sơ
4.4. Nộp hồ sơ
4.5. Sửa hồ sơ
4.6. Xóa hồ sơ
4.7. Bổ sung hồ sơ trước tiếp nhận.
4.8. Nộp phí
4.9. Quản lý chữ ký số
4.10. Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ đã nộp

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

[sociallocker id=7424]Tai lieu huong dan dang ky thuoc online[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Tài liệu tham khảo khác tài đây

Hướng dẫn đăng ký thuốc online

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!