Công văn 3327/QLD-CL về việc góp ý Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN 1:2009 về thuốc (DĐVN IV)

999
Góp ý dự thảo sửa đổi của 84 TCVN
Góp ý dự thảo sửa đổi của 84 TCVN
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 3327/QLD-CL về việc góp ý Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN 1:2009 về thuốc (DĐVN IV)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 3327/QLD-CL
V/v góp ý Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN 1:2009 về thuốc (DĐVN IV)
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh, Viện Dược liệu;
 • Các trường Đại học Dược, Đại học Y Dược;
 • Các Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
 • Tổng Công ty dược Việt Nam;
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc.

Thực hiện quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và kế hoạch đã được Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế phê duyệt, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã tổ chức rà soát, xây dựng dự thảo sửa đổi của 84 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc thuộc Bộ tiêu chuẩn TCVN 1:2009 (Dược điển Việt Nam IV).

Thực hiện các quy định hiện hành về thủ tục xây dựng TCVN – DĐVN và để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc – chuyên luận Dược điên Việt Nam khả thi trong quá trình áp dụng, Cục Quản lý Dược kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN 1:2009 về thuốc (DĐVN IV) nêu trên.

Ý kiến góp ý xin gửi bằng văn bản về Cục Quản lý Dược trước ngày 07/5/2016 theo địa chỉ Cục Quản lý Dược, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và bằng file điện tử vào hộp thư: [email protected]

Nội dung của Dự thảo 84 TCVN 1:2009 về thuốc (DĐVN IV) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược theo địa chỉ: www.dav.gov.vn tại thư mục Dự thảo Dược điển Việt Nam.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Bộ trưỏng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
 • Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
 • Website Cục QLD;
 • Lưu: VT, CL (ĐT).

VĂN BẢN GỐC: 3327_QLD_CL_VNRAS

Góp ý dự thảo sửa đổi của 84 TCVN

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!