GIẤY MỜI HỘI THẢO về Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1419
GIẤY MỜI HỘI THẢO về Quản lý hóa chất
GIẤY MỜI HỘI THẢO về Quản lý hóa chất
Đánh giá

GIẤY MỜI HỘI THẢO về Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 777/GM-MT Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

 

GIẤY MỜI

Hội thảo về Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Cục Quản lý môi trường y tế kính mời:……………………………………..

Tham gia Hội thảo về Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

  1. Thời gian: ngày 09/8/2017.
  2. Địa điểm: KHÁCH SẠN HÙNG LONG HARBOUR (Địa chỉ: số 268, đường 1/4, Thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, ĐT: 031.6269269)
  3. Nội dung: Chương trình Hội thảo gửi kèm.

Đề nghị đơn vị đăng ký đại biểu tham dự Hội thảo với Cục Quản lý môi trường y tế trước ngày 03/8/2017. Kinh phí đi lại, ăn ở của cán bộ tham dự Hội thảo do đơn vị cử cán bộ chi trả theo quy định.

Chi tiết liên hệ: CN. Trần Yến Chi – Cán bộ Phòng Hóa chất – Đánh giá tác động sức khỏe, Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế; Ngõ số 8 Phố Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; ĐT: 024. 32272850 máy lẻ 805, DĐ: 0976701690, Email: [email protected].

Trân trọng cảm ơn./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, LƯƠNG MAI ANH

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ngày 09/8/2017 (Dành cho Doanh nghiệp)

Thời gian Nội dung Ngưòì thưc hiên
13.00-13.30 Đăng ký đại biểu Cục Quản lý môi trường y tế
13.30-13.45 Giới thiệu thành phần tham dự. Lãnh đạo Phòng Hóa chất – đánh giá tác động sức khỏe
13.45-14.00 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế
14.00-14.30 Tình hình thực hiện Nghị định số 91/2016/NĐ-CP quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế Lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế
14.30-15.15 Thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc khi đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế Toàn hội trường
15.15-15.30 Giải lao
15.30-16.00 Giới thiệu dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng tại Việt Nam Toàn hội trường
16.00-16.30 Xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng tại Việt Nam Cục Quản lý môi trường y tế
16.30-16.45 Tổng kết, bế mạc Lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế

 

GIẤY MỜI HỘI THẢO về Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

DOWNLOAD GIẤY MỜI + CHƯƠNG TRÌNH DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]GIAY MOI HOI THAO VIHEMA[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!