Đọc online và tải miễn phí PDF Dược Điển Ấn Độ mới nhất – Indian Pharmacopoeia

636
Đọc online và tải miễn phí Dược Điển Ấn Độ mới nhất - Indian Pharmacopoeia
Đọc online và tải miễn phí Dược Điển Ấn Độ mới nhất - Indian Pharmacopoeia
Đánh giá

Dược điển Ấn Độ (IP) được xuất bản bởi Ủy ban Dược điển Ấn Độ (IPC) thay mặt cho Bộ Y tế & Phúc lợi Gia đình, Chính phủ Ấn Độ nhằm đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Dược phẩm và Mỹ phẩm năm 1940 và Quy tắc 1945 theo đó. Bài viết dưới đây, Dược sĩ Lưu Văn Hoàng sẽ cung cấp những thông tin về Dược điển Ấn Độ và link tải miễn phí

Dược Điển Ấn Độ (Indian Pharmacopoeia) là gì?

Dược điển Ấn Độ (IP) được xuất bản bởi Ủy ban Dược điển Ấn Độ (IPC) thay mặt cho Bộ Y tế & Phúc lợi Gia đình, Chính phủ Ấn Độ nhằm đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Dược phẩm và Mỹ phẩm năm 1940 và Quy tắc 1945 theo đó.

Dược điển Ấn Độ (IP) được công nhận là cuốn sách tiêu chuẩn chính thức cho các loại thuốc được sản xuất và/hoặc tiếp thị ở Ấn Độ. IP chứa một tập hợp các quy trình phân tích và thông số kỹ thuật có thẩm quyền của thuốc về nhận dạng, độ tinh khiết và nồng độ của chúng. Các tiêu chuẩn của IP có tính chất có thẩm quyền và được các cơ quan quản lý thực thi để đảm bảo chất lượng thuốc ở Ấn Độ. Trong quá trình đảm bảo chất lượng và tại thời điểm tranh chấp tại tòa án, các tiêu chuẩn IP được chấp nhận về mặt pháp lý.

Tầm nhìn

Thúc đẩy các tiêu chuẩn cao nhất về thuốc sử dụng cho người và động vật trong giới hạn thực tế của các công nghệ sẵn có để sản xuất và phân tích.

Sứ mệnh

Tăng cường sức khỏe cộng đồng và sức khỏe động vật ở Ấn Độ bằng cách đưa ra các tiêu chuẩn có thẩm quyền và được chấp nhận chính thức về chất lượng thuốc bao gồm hoạt chất dược phẩm, tá dược và dạng bào chế được các chuyên gia y tế, bệnh nhân và người tiêu dùng sử dụng.

Lịch sử của Dược điển Ấn Độ (IP)

Các phiên bản của Dược điển Ấn Độ
Các phiên bản của Dược điển Ấn Độ

Lịch sử của IP bắt đầu vào năm 1833 khi một ủy ban của Phòng khám của Công ty Đông Ấn đề xuất xuất bản Dược điển và Dược điển Bengal và Tổng quan về cây thuốc được xuất bản vào năm 1844, trong đó chủ yếu liệt kê hầu hết các phương thuốc bản địa thường được sử dụng. Tiếp theo là IP 1868, bao gồm cả thuốc trong Dược điển Anh (BP) 1867 và thuốc bản địa được sử dụng ở Ấn Độ, với phần bổ sung được xuất bản năm 1869 kết hợp tên bản địa của thuốc và thực vật bản địa. Tuy nhiên, từ năm 1885 BP đã được chính thức công nhận ở Ấn Độ. Một Ủy ban Điều tra Thuốc được chính phủ bổ nhiệm vào năm 1927 đã khuyến nghị xuất bản Dược điển Quốc gia.

Sau khi giành được độc lập, Ủy ban Dược điển Ấn Độ được thành lập vào năm 1948 để công bố IP là chức năng chính của mình. Các ấn bản Dược điển Ấn Độ như sau:

Dược điển Ấn Độ 1955 – Ấn bản đầu tiên, tiếp theo là phần bổ sung năm 1960;

Dược điển Ấn Độ 1966 – Tái bản lần thứ hai, tiếp theo là phần bổ sung năm 1975;

Dược điển Ấn Độ 1985 – Phiên bản thứ ba, tiếp theo là phụ lục năm 1989 và 1991;

Dược điển Ấn Độ 1996 – Phiên bản thứ tư, tiếp theo là phụ lục 2000, phụ lục 2000 về Sản phẩm Thú y, phụ lục 2002 và phụ lục 2005;

Dược điển Ấn Độ 2007 – Phiên bản thứ năm, tiếp theo là phụ lục 2008;

Dược điển Ấn Độ 2010 – Sáu ấn bản kèm DVD kèm theo phụ lục năm 2012;

Dược điển Ấn Độ 2014 – Phiên bản thứ bảy có DVD, tiếp theo là phụ lục 2015 và phụ lục 2016;

Dược điển Ấn Độ 2018 với DVD – Phiên bản thứ tám

Dược điển Ấn Độ 2022 – Phiên bản thứ chín

Các ấn bản của Dược điển Ấn Độ (IP)

Năm 1955, ấn bản đầu tiên của ủy ban Dược điển Ấn Độ dưới sự chủ trì của Tiến sĩ BN Ghosh đã được xuất bản.

Nó được viết bằng tiếng Anh và tiêu đề chính thức của các chuyên khảo được ghi bằng tiếng Latin. 

1960 – Phần bổ sung cho ấn bản này được xuất bản.

Năm 1966 Ấn bản thứ hai của IP được xuất bản dưới sự chủ trì của Tiến sĩ B. Mukherji.

Nhan đề chính thức của các chuyên khảo được viết bằng tiếng Anh. 

Liều lượng được biểu thị bằng hệ mét. 

Công thức thuốc được đưa ra ngay sau chuyên khảo thuốc. 

1975 – Phần bổ sung cho ấn bản này được xuất bản. 

Năm 1985, ấn bản thứ ba của IP được xuất bản với hai tập và chín phụ lục. 

261 chuyên khảo mới đã được bổ sung. 

Phụ lục I của IP được xuất bản năm 1989, trong đó có 46 chuyên khảo mới được bổ sung và 126 chuyên khảo được sửa đổi. 

Phụ lục II được xuất bản năm 1991, trong đó có 62 chuyên khảo mới được bổ sung và 110 chuyên khảo được sửa đổi. 

Năm 1996, ấn bản thứ tư của IP được xuất bản dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Nityanand.

Nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 1996. 

Nó bao gồm 1149 chuyên khảo và 123 phụ lục. 

Bao gồm 294 chuyên khảo mới và 110 chuyên khảo đã bị xóa bỏ. 

Phụ lục I có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2000, trong đó có 42 chuyên khảo mới được bổ sung. 

Phụ lục II có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2003 với 19 chuyên khảo mới được bổ sung. 

Phần bổ sung thú y của IP 1996 bao gồm 208 chuyên khảo và 4 phụ lục.

Năm 2007, ấn bản thứ năm của IP được xuất bản và phần phụ lục của ấn bản này được xuất bản vào năm 2008. 

IP 2007 được trình bày thành ba tập. 

Tập một chứa các thông báo chung và các chương chung. 

Tập hai và tập ba chứa các chuyên khảo tổng quát về dược chất, dạng bào chế và hỗ trợ dược phẩm.

Năm 2010, ấn bản thứ sáu của IP được xuất bản. 

Ấn bản thứ 6 của Dược điển Ấn Độ 2010 được xuất bản bởi Ủy ban Dược điển Ấn Độ (IPC), Ghaziabad. 

Ấn bản này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2010. • Dược điển Ấn Độ 2010 được trình bày thành ba tập. 

Tập I bao gồm các Thông báo, Lời nói đầu, Cấu trúc của IPC, Lời cảm ơn, Lời giới thiệu và các Chương chung. 

Tập II bao gồm Thông báo chung, Chuyên khảo chung về dạng bào chế và Chuyên khảo về dược chất, dạng bào chế và hỗ trợ dược phẩm (A đến M). 

Tập III gồm các chuyên khảo về dược chất, dạng bào chế và chất hỗ trợ dược phẩm (N đến Z). 

Chuyên khảo về Vắc-xin và Huyết thanh miễn dịch dùng cho người, Thảo dược và các sản phẩm thảo dược, Máu và các sản phẩm liên quan đến máu, Sản phẩm công nghệ sinh học và Sản phẩm thú y. 

Số lượng chuyên khảo về Tá dược, Thuốc chống ung thư, Dược liệu và thuốc kháng vi-rút đã được tăng lên trong ấn bản này. 

Một chương về NMR và một chương về ô nhiễm vi sinh vật cũng được cập nhật.

Năm 2014, ấn bản thứ bảy của Dược điển Ấn Độ được xuất bản. 

Ấn bản thứ bảy của Dược điển Ấn Độ (IP 2014) được xuất bản bởi Ủy ban Dược điển Ấn Độ (IPC) thay mặt Chính phủ Ấn Độ, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình bởi Ghulam Nabi Azad.

Dược điển Ấn Độ 2014 được trình bày thành bốn tập. 

Phạm vi của Dược điển đã được mở rộng để bao gồm các loại thuốc và công thức chống ung thư, thuốc kháng vi-rút bổ sung, các sản phẩm công nghệ sinh học, các loại thảo mộc và sản phẩm thảo dược bản địa cũng như vắc-xin thú y. 

IP 2014 bao gồm 2550 chuyên khảo về thuốc, trong đó có 577 chuyên khảo mới về API, tá dược, dạng bào chế và sản phẩm thảo dược,…

Tải miễn phí PDF Dược điển Ấn Độ (IP) 2022 mới nhất

Đọc online và tải miễn phí Dược Điển Ấn Độ mới nhất - Indian Pharmacopoeia 2022
Đọc online và tải miễn phí Dược Điển Ấn Độ mới nhất – Indian Pharmacopoeia 2022

Dược điển Ấn Độ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2022 bao gồm:

  • 3 sản phẩm điều trị có nguồn gốc từ công nghệ sinh học mới.
  • 2 thảo dược và sản phẩm từ thảo dược.
  • 2 sản phẩm liên quan đến máu.
  • 33 dạng bào chế.
  • 4 vắc xin và huyết thanh miễn dịch.
  • 12 chương mới.
Các hóa chất đã được thêm vào Dược Điển Ấn Độ 2022 2-deoxy-D-glucose, gói 2-deoxy-D-glucose, amifostine, amifostine để tiêm, viên Amlodipin và Valsartan, apremilast, viên nén apremilast, tiêm aprotinin, thuốc nhỏ mắt Azithromycin, bosutinib, viên nén bosutinib, brivaracetam, viên brivaracetam, Ceftriaxone và Sulbactam để tiêm, viên nén desogestrel, Desogestrel và ethinyl estradiol, dextran 1, dextran 40, dextran 70, dextropropoxyphene hydrochloride và Viên nén Paracetamol, Diclofenac Kali, Viên nén Diclofenac Kali, Epalrestat, Viên nén Epalrestat, Estradiol Hemihydrate, Ethyl Acetate, Ethynodiol Diacetate, Viên nén Ethynodiol Diacetate và Ethinyl estradioL, viên nén giải phóng kéo dài Fexofenadine hydrochloride và pseudoephedrine, viên nén glipizide và metformin.
Hóa chất được tích hợp vào Dược Điển Ấn Độ 2022 Itraconazole, lenvatinib mesylate, viên nang lenvatinib, viên nén Mesna, oxetacaine, Polymyxin B sulphate, polymyxin b để tiêm, viên nang kháng dạ dày prasugrel và Aspirin, viên nén Repaglinide và voglibose, viên nang Ribavirin, xi-rô Risperidone, Rocuronium bromide, tiêm rocuronium, glycolat tinh bột natri (loại B), sofosbuvir, Sofosbuvir và viên nén daclatasvir, viên sofosbuvir, quả cầu đường, tofacitinib citrate, viên nén tofacitinib, trazodone hydrochloride, viên nén trazodone, viên nén teneligliptin và Metformin hydrochloride giải phóng kéo dài, viên nén triamterene và Hydrochlorothiazide, valacyclovir hydrochloride, viên valacyclovir, Valganciclovir hydrochloride, viên valganciclovir, viên nén Vildagliptin và metformin, Zanamivir.
Các vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo mới được bổ sung vào Dược Điển Ấn Độ Viên nang vitamin tan trong dầu, vitamin tan trong dầu, viên nén vitamin tan trong dầu, viên nang vitamin tan trong nước, viên nén vitamin tan trong nước, axit alpha lipoic, Biotin, Canxi citrate malate, Crom picolinate, đồng gluconate, axit glutamic, Inositol, Lutein, Lysine hydrochloride, phenylalanine, selenomethionine, axit selenous, threonine, tryptophan, valine, Kẽm citrate.

Một số sửa đổi của Dược điển Ấn Độ 2022

Ủy ban Dược điển Ấn Độ (IPC) đã hoàn tất các sửa đổi và sửa đổi cần thiết đối với một số chuyên khảo trong Dược điển Ấn Độ 2022, dựa trên đề xuất từ ​​các bên liên quan khác nhau.

Các sửa đổi được đề xuất, được trích dẫn bởi các chuyên gia khác nhau, đã được thông báo tới tổng cục kiểm soát ma túy của Ấn Độ (DCGI), các văn phòng khu vực CDSCO, tất cả các cơ quan kiểm soát ma túy cấp bang, các phòng thí nghiệm ma túy và các bên liên quan khác như IDMA, OPPI, BDMA, FOPE, FSSAI và các cơ quan nhỏ hơn. -quy mô hiệp hội ngành công nghiệp, nguồn tin cho biết.

Các bản sửa đổi được đưa vào Dược điển Ấn Độ 2022 được phát hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2022.

Bản sửa đổi đã được đưa vào một số chuyên khảo của Dược điển Ấn Độ dựa trên thông tin đầu vào khoa học của các bên liên quan mà Dược điển Ấn Độ nhận được. Theo đó, danh sách sửa đổi đầu tiên cho ấn bản thứ chín của Dược điển Ấn Độ đã được ban hành vào ngày 28 tháng 11 với những sửa đổi như vậy và danh sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Các nhà sản xuất dược phẩm cần phải tuân thủ Dược điển Ấn Độ 2022 nhằm cải thiện sức khỏe của người dân thông thường. Tiến sĩ Rajeev Singh Raghuvanshi, thư ký kiêm giám đốc khoa học của Ủy ban Dược điển Ấn Độ cho biết trong nước bằng cách đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của thuốc.

Danh sách này bao gồm các sửa đổi về nhận dạng, giải thể, giải pháp tham khảo của một số chuyên khảo viz. axit axetic băng, amiloride và hydrochlorothiazide, aminophylline, aminophylline tiêm, viên apremilast, azelastine hydrochloride, kẽm bacitracin, bisoprolol fumarate, carbomers, viên clemastine, codeine phosphate, natri croscarmellose, clindamycin palmitate hydrochloride, cyclobenzaprine hydrochloride, natri docusate, eberconazole nitrat, clotrimazole kem, viên nén finasteride, histamine phosphate, imatinib mesylate, itraconazole, viên nang lenvatinib, Lenvatinib mesylate, viên levamisole, levetiracetam, viên levocetirizine, lindane, viên mefloquine, viên perphenazine, thuốc nhỏ mắt phenylephrine, viên nitrofurantoin, piperazine phosphate, truyền paracetamol, propylparaben, parafin mềm màu trắng, quinapril hydrochloride, thuốc tiêm rabeprazole, viên nang tacrolimus, racecadotril, triamcinolone, thuốc mỡ axit salicylic, bạc sulfadiazine, sitagliptin phosphate, sofosbuvir, than hoạt tính, axit folic và methylcobalamin.

Ngoài ra, danh sách sửa đổi còn bao gồm những thay đổi trong chuyên khảo về máu và các sản phẩm liên quan đến máu, viz. huyết thanh chống nhóm máu A, huyết thanh globulin chống người, phần chống bệnh máu khó đông ở người khô, bộ keo dán fibrin, yếu tố đông máu VIII (rDNA), globulin miễn dịch bình thường của người để sử dụng qua đường tĩnh mạch.

Ngoài ra, danh sách này còn bao gồm phần sửa đổi các chuyên khảo về các sản phẩm điều trị có nguồn gốc từ công nghệ sinh học, ví dụ, dung dịch đậm đặc erythropoietin, insulin aspart, thuốc tiêm insulin glargine cũng như các chuyên khảo về các sản phẩm thú y—thuốc tiêm buserelin, thuốc tiêm canxi borogluconate, hỗn dịch tiêm isoflupredone acetate, nandrolone laurate, black quarter. vắc xin.

Dược điển Ấn Độ 2022 đã được các bên liên quan đón nhận nồng nhiệt. Những nỗ lực đặc biệt cũng đã được thực hiện để hạn chế việc vi phạm bản quyền tài liệu này.

Ấn bản thứ chín của dược điển có nhiều tính năng mới độc đáo và được chuẩn bị ở dạng thân thiện với người dùng. Được xuất bản thành bốn tập, nó có hơn 3152 chuyên khảo.

Tải miễn phí PDF Dược điển Ấn Độ (Indian Pharmacopoeia) năm 2022 Volume 1 tại đây.

Tải miễn phí PDF Dược điển Ấn Độ (Indian Pharmacopoeia) năm 2022 Volume 2 tại đây.

Tải miễn phí PDF Dược điển Ấn Độ (Indian Pharmacopoeia) năm 2022 Volume 3 tại đây.

Tải miễn phí PDF Dược điển Ấn Độ (Indian Pharmacopoeia) năm 2022 Volume 4 tại đây.

Free Download PDF Dược điển Ấn Độ 2018 (Indian Pharmacopoeia)

Đọc online và tải miễn phí Dược Điển Ấn Độ mới nhất - Indian Pharmacopoeia 2018
Đọc online và tải miễn phí Dược Điển Ấn Độ mới nhất – Indian Pharmacopoeia 2018

Phiên bản thứ tám của Dược điển Ấn Độ (IP 2018) được xuất bản bởi Ủy ban Dược điển Ấn Độ (IPC) thay mặt cho Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ. Dược điển Ấn Độ (IP) được xuất bản phù hợp với các yêu cầu của Đạo luật Dược phẩm và Mỹ phẩm năm 1940 cũng như các quy định của nó. Nó quy định các tiêu chuẩn này cho các loại thuốc được sản xuất và/hoặc cung cấp ở Ấn Độ, từ đó giúp kiểm soát và đảm bảo chất lượng thuốc. Các tiêu chuẩn của dược điển này là hợp lệ và có hiệu lực pháp luật. Nó dự định hỗ trợ cấp phép sản xuất, thử nghiệm và phân phối thuốc. Sở hữu trí tuệ tiếp tục tìm kiếm sứ mệnh của IPC nhằm cải thiện sức khỏe con người, đảm bảo chất lượng, tính toàn vẹn và hiệu quả của thuốc. Ủy ban nhận được sự tham gia đông đảo của các tổ chức, cơ quan công nghiệp và học thuật, phòng thí nghiệm quốc gia, cá nhân các nhà khoa học và những người khác. Thực hiện sở hữu trí tuệ trong thời gian ngắn và thường xuyên là một trong những nhiệm vụ chính của ủy ban.

Đọc online và tải miễn phí PDF Dược điển Ấn Độ (Indian Pharmacopoeia) năm 2018 Volume 1 tại đây.

Đọc online và tải miễn phí PDF Dược điển Ấn Độ (Indian Pharmacopoeia) năm 2018 Volume 2 tại đây.

Đọc online và tải miễn phí PDF Dược điển Ấn Độ (Indian Pharmacopoeia) năm 2018 Volume 3 tại đây.

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!