Công văn 11533/QLD-MP thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

654
Công văn 11533/QLD-MP thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Công văn 11533/QLD-MP thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 11533 /QLD-MP

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi

mỹ phẩm không đạt chất lượng

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2018

 

 

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Công ty TNHH CN

(Địa chỉ: số 29D1 Khu định cư Tân Qui Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 242/VKNT-KHTH đề ngày 04/6/2018 của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Tp. Hồ Chí Minh gửi kèm Phiếu Kiểm nghiệm số 0040/VKN- KTMP2018 ngày 04/6/2018 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Gelica facial mask gel. Keo mặt nạ – 60g (Số lô: 19/01/2018; Hạn dùng: 19/01/2021). Sản phẩm do Công ty TNHH CN (Địa chỉ: 29D1 Khu định cư Tân Qui Đông, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Mẫu sản phẩm mỹ phẩm do Viện Kiểm nghiệm Thuốc Tp. Hồ Chí Minh lấy tại Cửa hàng Guardian (Địa chỉ: 176 Nguyễn Trãi, p. Ben Thành, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh để kiếm tra chất lượng. Ket quả kiếm nghiệm: Mầu sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Gelica facial rnask gel. Keo mặt nạ – 60g (Số lô: 19/01/2018; Hạn dùng: 19/01/2021). Sản phẩm do Công ty TNHH CN (Địa chỉ: 29D1 Khu định cư Tân Qui Đông, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh) là tố chức chịu trách nhiệm đưa sản phấm ra thị trường.
  2. Công ty TNHIT CN phải:
  • Gửi thông báo thu hổi tới nhũng nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.
  • Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/7/2018.
  1. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh:
  • Kiểm tra Công ty TNHH CN và các đơn vị liên quan trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;
  • Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả bằng văn bản về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/7/2018.
  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG

 

 

 

 

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11533_QLD_MP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI  NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!