Công văn 9495/VPCP-V.I về việc thanh tra việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của Công ty CP VN Pharma

1396
Công văn 9495/VPCP-V.I
Công văn 9495/VPCP-V.I
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 9495/VPCP-V.I về việc thanh tra việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của Công ty CP VN Pharma

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 9495/VPCP-V.I
V/v thanh tra việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của Công ty CP VN Pharma
Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: – Thanh tra Chính phủ;
– Bộ Y tế.

Thời gian vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng (Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ…) có bài viết về Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, phản ánh về tình trạng buông lỏng quản lý trong việc cấp phép nhập khẩu, cấp đăng ký thuốc của Bộ Y tế; Bộ Y tế có văn bản số 949/BC-BYT ngày 29 tháng 8 năm 2017 báo cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong vụ việc Công ty cổ phần VN Pharma. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 07 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc., Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty cổ phần VN Pharma trước khi xảy ra Vụ án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTTg (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TKBT, NC, TH;
– Lưu: VT, V.I (3). PT.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Công văn 9495/VPCP-V.I về việc thanh tra việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của Công ty CP VN Pharma

DONWLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

9495_VPCP_V_I_VNRAS

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!