CÔNG VĂN 7067/BYT-BM-TE VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG XUẤT HUYẾT NÃO, MÀNG NÃO Ở TRẺ EM

808
CÔNG VĂN 7067/BYT-BM-TE
CÔNG VĂN 7067/BYT-BM-TE
5/5 - (2 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7067/BYT-BM-TE
V/v phòng chống xuất huyết não, màng não ở trẻ em
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng;
– Cục Y tế, Bộ Công an;
– Y tế các Bộ, Ngành.

Qua công tác theo dõi, giám sát tại địa phương cũng như báo cáo của một số đơn vị, Bộ Y tế nhận thấy một số cơ sở y tế chưa thực hiện nghiêm túc việc tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh ngay sau sinh/sau mổ lấy thai dẫn đến hậu quả một số trẻ bị xuất huyết não, màng não do thiếu Vitamin K.

Để phòng chống xuất huyết não, màng não ở trẻ sơ sinh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị: Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng; Cục Y tế, Bộ Công an và giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành chỉ đạo các đơn vị có triển khai dịch vụ đỡ đẻ (kể cả các bệnh viện ngoài công lập) thực hiện nghiêm túc việc tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh theo đúng Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, ban hành tại Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016. Cụ thể:

  1. Đối với trẻ > 1.500 gram: tiêm bắp 1mg Vitamin K1
  2. Đối với trẻ ≤ 1.500 gram: tiêm bắp 0,5 mg Vitamin K1

Việc tiêm Vitamin K1 thực hiện ngay sau khi trẻ được chăm sóc EENC (Chăm sóc sớm thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ/sau mổ lấy thai).

Đề nghị lãnh các đơn vị chỉ đạo và kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Nguyễn Viết Tiến (để B/cáo);
– Cục QLKCB (để phối hợp);
– Các Đ/C PVT (để phối hợp chỉ đạo);
– BV Nhi Trung Ương. BV Phụ Sản Trung ương, BV Từ Dũ. BV Hùng Vương, BV Nhi đồng 1, BV Nhi đồng 2 TPHCM (để phối hợp);
– Lưu: VT. BM-TE.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE VÀ BÀ MẸ – TRẺ EM
Nguyễn Đức Vinh

 

CÔNG VĂN 7067/BYT-BM-TE VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG XUẤT HUYẾT NÃO, MÀNG NÃO Ở TRẺ EM.

VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]Cong_van_7067_BYT_BM_TE_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!