Công văn 2956/BYT-KCB năm 2018 đảm bảo y tế cho các kỳ thi quốc gia

595
Công văn 2956/BYT-KCB năm 2018
Công văn 2956/BYT-KCB năm 2018
Đánh giá
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2956/BYT-KCB
V/v bo đm y tế cho Kỳ thi THPT quốc gia, tuyn sinh Đại học và CĐSP, TCSP năm 2018.
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: – Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Ngày 17/5/2016, Bộ Y tế nhận công văn số 1503/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 được tổ chức từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2018 tại tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc TW, công tác tuyển sinh Đại học, CĐSP, TCSP được thực hiện đến hết ngày 31/12/2018. Để đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Y tế các Bộ, ngành triển khai các nội dung sau:

  1. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch cụ thể về công tác y tế phục vụ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tuyển sinh Đại học và CĐSP, TCSP năm 2018: Đảm bảo cấp cứu y tế, cấp cứu thảm họa (cháy nổ, tai nạn giao thông…), vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và cử cán bộ làm đầu mối thông tin liên lạc 24/24 giờ để Ban Tổ chức liên lạc khi cần (cán bộ liên lạc ghi rõ họ tên, điện thoại di động, email).
  2. Mỗi bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng từ 5 – 10 giường bệnh và đảm bảo cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Nhận được công văn này yêu cầu Sở Y tế, các bệnh viện khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế 138A Giảng Võ, Ba Đình Hà Nội, điện thoại 024.62732280, email: [email protected] trước ngày 30/5/2018./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Cục: KCB, ATTP, YTDP, QLMT, KHCN (để th/hiện);
– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Cường

 

Công văn 2956/BYT-KCB năm 2018 về việc đảm bảo y tế cho kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh đại học và CĐSP, TCSP.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

2956_BYT-KCB_2018_VNRAS

2956_BYT_KCB_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!