Công văn 2447/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu không cần GPNK

985
Công văn 2447/QLD-ĐK
Công văn 2447/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:2447/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 285/QLD-ĐK ngày 09/01/2018 của Cục Quản lý Dược về việc bổ sung cơ sở sản xuất dược chất tại công văn số;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo công văn 2447/QLD-ĐK ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy
đăng ký lưu
hành thuốc
Ngày hết
hiệu lực của
giấy đăng ký lưu hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
Tiêu chuẩn
chất lượng
của nguyên
liệu
Tên cơ sở sản xuất nguyên
liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên
liệu
Tên nước
sản xuất
nguyên
liệu
1 Cefpivoxil 400
(I)
VD-26816-

17

22/06/2022 Công ty cổ phần
dược phẩm Hà
Tây
Cefditoren Pivoxil JP XVII Dhanuka

Laboratories

Limited

7 K.M. old Manesar road,
Village Mohammedpur,
Gurgaon -122004, Haryana,
India
India

 

Ghi chú:

(I). Bổ sung cơ sở sản xuất dược chất theo công văn số 285/QLD-ĐK ngày 09/01/2018 của Cục Quản lý Dược;

Công văn 2447/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu không cần GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

2447_QLD_ĐK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!