Công văn 15949/QLD-KD tạm ngừng nhập khẩu thuốc

1154
Công văn 15949/QLD-KD
Công văn 15949/QLD-KD
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 15949/QLD-KD tạm ngừng nhập khẩu thuốc

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 15949/QLD-KD
V/v tạm ngừng nhập khẩu thuốc
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan – Bộ Tài chính

Cục Quản lý Dược nhận được thư đề ngày 14/6/2017 của Tòa án Quốc tế về chống tham nhũng đối với hoạt động của Công ty Borschagovsky Chemical- Pharmaceutical Plant, trong đó phản ánh về một số vi phạm về tham nhũng có khả năng dẫn đến các sản phẩm thuốc không đảm bảo chất lượng,

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ, để đảm bảo thuốc nhập khẩu đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

Tạm ngừng nhập khẩu toàn bộ các thuốc do Công ty Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant, hoặc SIC “Borshchahivskiy Chemical- Pharmaceutical Plant” CISC, hoặc PJSC SIC “Borshchahivskiy CPP” sản xuất kể từ ngày ký ban hành công văn này.

Cục Quản lý Dược thông báo để Quý Tổng Cục phối hợp quản lý.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Tổng Cục./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Tổng Cty Dược VN- CTCP, Hiệp hội doanh nghiệp dược VN (để thông báo cho các đơn vị thành viên);
– Công ty Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant, SIC Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant CJSC, PJSC SIC Borshchahivskiy CPP (để t/h);
– Các phòng: Ttra DMP, ĐKT;
– Website Cục Quản lý Dược;
– Lưu VT, KD (B).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Công văn 15949/QLD-KD tạm ngừng nhập khẩu thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

15949_QLD_KD_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!