Công văn 14495/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

808
Công văn 14495/QLD-ĐK
Công văn 14495/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 14495/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
————–
Số: 14495/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược trù địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đổ các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu
1 SALBUTAMOL VD-15664-11 20/10/2017 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Salbutamol Sulphate BP2013
2 VINSALMOL (dung dịch khí dung) VD-23730-15 17/12/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Salbutamol Sulphate USP 34
3 VINSALMOL (dung dịch tiêm) VD-26324-17 06/02/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Phúc Sạlbutamol Sulghate BP2013

Công văn 14495/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

14495_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!