Công văn 12236/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

922
Công văn 12236/QLD-ĐK
Công văn 12236/QLD-ĐK
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 12236/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 12236/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Văn thư số 205/ĐBCL ngày 25/05/2017 của Công ty cổ phần hóa- -dược phẩm Mekophar, văn thư số 1040/PMP ngày 01/07/2017 của Công ty cổ phần Pymepharco về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khấu không yêu cầu giấy phép nhập khâu thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng; ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế dung đối với 05 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017, Công văn số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016, Công văn 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chi: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy dăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tcn cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguvên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Pvme OM20 VD-22609-15 26/05/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Omeprazole pellets 8.5% Nhà sàn xuất Lee Pharma Limited SurveyNo.: 199 Plot No. 3, D. No. 5-9-265/2 Rajivgandhi Nagar, Prashanti Nauar Ind. Extn, Kukatpally, Hydcrabad-500 072, Andhra Pradesh India
2 Crocin Kid – 100 VD-23207-15 9/9/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Ceíixim trihydrate USP 34 Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai-600 034 India
3 Vitamin E 1000 VD-23864-15 17/12/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO DL-alpha-Tocophervl

acetat

USP 30 DSM Nutritional Products Ltd Product management, building 241. PO Box 2676, CH-4002 Switzerland
4 Pythinam VD-23852-15 17/12/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Blend of imipenem plus cilastatin (natri) Nhà sản xuất High Tech Pharm Co., Ltd 576-1, Seongbon-Ri, Daeso- Mveon, Eumseong-Gun, Chungcheongbuk-Do Korea
5 Quincef 125 VD-18466-13 18/01/2018 Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekonhar. Cefuroxime axetil USP

36/37/38

Nectar Liíesciences Ltd. SCO 38-39, Sector 9d, Chandigarh 160009 India

Công văn 12236/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

12236_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!