Công văn 11574/QLD-ĐK đính chính và cập nhập danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

1078
Công văn 11574/QLD-ĐK
Công văn 11574/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 11574/QLD-ĐK đính chính và cập nhập danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 11574/QLD-ĐK

V/v đính chính và cập nhập danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ công văn số 2571/NCPT ngày 25/07/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco về việc xin đính chính và cập nhập tên nhà sản xuất dược chất công bố nguyên liệu hoạt chất được phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp SĐK,

Căn cứ công văn số 2671/NCPT ngày 26/07/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco về việc xin đính chính và cập nhập tên nhà sản xuất dược chất công bố nguyên liệu hoạt chất được phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp SĐK và các tài liệu đính kèm,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo các danh mục đính kèm.

Nội dung đính chính và cập nhập trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 03 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 và Công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo đế các cơ sở biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUÓC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ

Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn SDK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX

(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dang muối …)

(5)

Tiêu

chuẩn

dược

chất

(6)

Tên NSX nguyên liêu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liêu (8) Nước

sản

xuất

(9)

Lovegra VD – 5976 – 08 24/7/2018 CTCP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Sildenafil citrate USP38 1/Rakshit drugs pvt Itd

2/SMS Lifesciences India Limited

1/Plot No: 425/ 3RT, Rakshit House, Sanjeeva Reddy Nagar, Hyderabad, Telangana 500038, India.

2/ No 180/2, Kazipalli Village, Jinnaram (M), Sangareddy District – 502 319, A.p India.

1/

India

2/

India

Sildenafil VD-6851-09 24/7/2018 CTCP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

 

Sildenafil citrate USP38 1/Rakshit drugs pvt ltd

2/SMS Liíesciences India Limited

1/Plot No: 425/ 3RT, Rakshit House, Sanjeeva Reddy Nagar, Hyderabad, Telangana 500038, ỉndia

2/ No 180/2, Kazipalli Village, Jinnaram (M), Sangareddy District – 502 319, A.p India

1/

India

2/

India

Flypit 10 VD- 25293-16 05/09/2021 CTCPDược N phẩm Trung ương I – Pharbaco Atorvastatin calcium USP

34

ZhejiangNeo – Dankong Pharmaceutical Co., Ltd No.259 Binhai Road, Yantou Jiaojiang dist; Taizhou City; Zhejiang Province China China

Công văn 11574/QLD-ĐK đính chính và cập nhập danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

11574_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!