Công văn 11260/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

857
Công văn 11260/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 11260/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

 

Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 11260/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hà Nội ngày 15 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của các công ty: Công ty TNHH Phil Inter Pharma tại công văn số PIP2201/2018/CB-DAV ngày 22/01/2018; Công ty cổ phần Dược Vacopharm tại công văn số 180219/CV-VCP ngày 12/02/2018; Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco tại công văn số 294/CV-ĐK/DMC ngày 08/03/2018 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

 

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 11260/QLD-ĐK ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuốc

(1)

SDK

(2)

Ngày hết hạn SDK (đđ/m rn/yy )

(3)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối….)

(5)

Tiêu

chuẩn

dược

chất

(6)

Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

1 Dopagan Baby VD-10698-10 01/08/2018 Công ty Cồ phẩn Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Paracetamol USP37 BP 2016 HEBEI J1HENG (GROUP) PHARMACEUTICAL CO., LTD No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province. 053000 P.R. China CHINA
2 Dopagan Baby VD-10698-10 01/08/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Chlorpheniramine

maleate

BP 2015 SUPR1YA LIFESCIENCE LTD A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal – Khed. Dist – Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India INDIA
  Amlodipin 10 mg VD-11902-10 01/08/2018 Công ty Cố phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Amlodipine besilate EP 8 BP 2014 CADILA

PHARMACEUTICALS

LIMITED

294, G.I.D.C., Estate, Ankleshwar – 393 002 Gujarat, India INDIA
4 C-UP VD-13114-10 01/08/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khâu Y tế DOMESCO Ascorbic Acid USP38 EP 8 DSM JIANGSHAN PHARMACEUTICAL (JIANGSU) CO.. LTD No. 61 Jiangshan Road, Jingjiang Jiangsu 214500 PRC CHINA
5 Clarithromycin 250mg VD-13120-10 01/08/2018 Công ty Cồ phẩn Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Clarithromycin USP38

EP8

ZHEJIANG GUOBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD No.6, Wei Wu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang, P.R China CHINA
6 Dopolys VD-13124-10 01/08/2018 Công ty Cố phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Heptaminol Hydrochlorid (Heptaminol HCl) EP 8 EXPANSIA Route d’Avignon 30390 Aramon – France FRANCE
7 Dopolys VD-13124-10 01/08/2018 Công ty Cố phẩn Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Troxerutin EP 8 SICHUAN XIELI PHARMACEUTICAL. CO., LTD. Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou. Sichuan, China CHINA
8 Terdobon VD-13616-10 01/08/2018 Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Sodium benzoate (Powder) NF 32 EP 8 EMERALD KALAMA CHEMICAL. LLC 1296 Third Street N.W.Kalama. Washington USA 98625 USA
9 Dorobay 100mg VD-14005-11 29/12/2018 Công tv Cồ phẩn Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Acarbose EP 8 HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO., LTD East Road, North 2nd Circle, Shijiazhuang, Hebei Province, China CHINA
10 Amoxicillin 500mg VD-14828-11 01/08/2018 Công ty Cố phân Xuất nhập khấu Y tế DOMESCO Amoxicillin trihydrate (compacted) BP 2017 HENAN LVYUAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD QilivingTown Industrial Park. Xinxiang County, Henan Province – China CHINA

 

11 Coltoux VD-14830-11 01/08/2018 Cöng ty Co phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Dextromethorphan

hydrobromide

(Dextromethorphan

HBr)

USP39 BP 2014 DIVI’S LABORATORIES LIMITED Unit-1, Lingojigudem Village, Choutuppal Mandal, Nalgonda District. Telangana-508 252, India INDIA
12 Dextromethorphan 15 mg VD-14831-11 01/08/2018 Cöng ty Co phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Dextromethorphan

hydrobromide

(Dextromethorphan

HBr)

USP37 WOCKHARDT LIMITED Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar-393002, Dist. Bharuch, Gujarat, India INDIA
13 Dorogyne VD-14843-11 01 /08/2018 Cöng ty Co phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Spiramycin (Spiramycin base) EP 8 TOPFOND

PHARMACEUTICAL CO., LTD

No. 1199 Jiaotong Road(West), Yicheng District Zhumadian, Henan Province China CHINA
14 Glucofine 500mg VD-14844-11 01/08/2018 Cöng ty Co phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Metformin hydrochloride (Metformin HCL) BP 2014 AURO LABORATORIES LIMITED K-56, M.I.D.C, Tarapur. Dist Thane, Maharashtra – 401 506, India INDIA
15 Moxacln VD-14845-11 01/08/2018 Cöng ty Cö phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Amoxicillin trihydrate (compacted) BP 2015 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL GROUP SEMISYNTECII CO.. LTD No.20 Yangzi Road Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei, P.R- China CHINA
16 Dourso – S VD-15244 -11 15/12/2018 Cöng ty Cö phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Acid ursodeoxycholic (Ursodeoxycholic acid) EP 8 ICE S.P.A – ITALY 42122 Reggio Emilia- Italy- Via Sicilia 8/10 ITALY
17 Dourso – S VD-15244 -11 15/12/2018 Cöng ty Cö phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Vitamin B1 mononitrate (Thiamine mononitrate) BP 2015 USP38 HUAZHONG

PHARMACEUTICAL

CO..LTD

No.71 West Chunyuan Road, Xiangyang Hubei, China CHINA
18 Dourso – S VD-15244-11 15/12/2018 Cöng ty Cö phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Riboflavin EP 8 USP 36 BASF COMPANY LTD 57, Oehang 4 gil Gunsan-si / Jeollabuk-do, 573 879 Korea Korea
19 Glucofine 850mg VD-15246-11 15/12/2018 Cöng ty Cö phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Metformin hydrochloride (Metformin HCL) BP 2015 ABIIILASH CHEMICALS AND

PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

34/6A, Nayakkanpatti Village, Madurai North Taluk, Madurai-625 301, India INDIA
20 Cefalexin 500mg VD-15548-11 15/12/2018 Cöng ty Cö phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Cefalexin

monohydrate

USP 39 EP 9 DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS SPAIN S.A Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona, Spain SPAIN
21 Chlorpheniramin maleat 4 mg VD-15549-11 15/12/2018 Cöng ty Cö phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Chlorpheniramine

maleate

BP 2015 SUPRIYA LIFESCIENCE LTD A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area. M.I.D.C, Tal – Khed, Dist – Ratnagiri, 415 722. Maharashtra, India INDIA
22 Dodacin VD-15551-11 15/12/2018 Cöng ty Cö phän Xuät nhäp khäu Y te DOMESCO Sultamisilin tosilat EP8 MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYI A.S Cumhuriyet Mah, Ismet Inonu Cad, No:30 P K 41420 Cayirova/ Kocaeli TURKEY

 

23

 

Cefuroxim 125 mg VD-17169-12 14/11/2018 Công ty CỔ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Cefuroxime axetil USP38 COVALENT LABORATORIES PRIVATE LIMITED Survey No.374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist-502 296. Tclangana-India INDIA
24 Cefuroxim 250 mg VD-17170-12 12/07/2018 Công ty Cố phẩn Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Cefuroxime axetil USP38 NECTAR LIFESCIENCES LTD Vill.Saidpura. Tehsil-Derabassi, Distt.Mohali (Pb)-India INDIA
25 Cefuroxim 500 mg V D-17171-12 12/07/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Cefuroxime axetil USP 38 COVALENT LABORATORIES PRIVATE LIMITED Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandat, Sangareddy Dist 502 296. Telangana, INDIA INDIA
26 Celecoxib VD-17172-12 12/07/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Celecoxib USP38 AARTI DRUGS LIMITED Plot No.W-60 (B), 61 (B), 62 (B), 71 (B), 72 (B), 73 (B), M.I.D.C., Tarapur, Tal.Palghar, Dist.Thane- 401 506 (MHT India INDIA
27 Lamivudin-Domesco VD-17173-12 12/07/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Lamivudine USP38 ANHUI BIOCHEM UNITED

PHARMACEUTICAL CO., LTD

Zone B, Innovation Avenue, Taihe Industrial Park, Anhui Province, China CHINA
28 Vitamin A&D VD-17174-12 14/11/2018 Công ty Cố phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Retinol (Vitamin A) USP37 NF 32 BASF SE Carl-Bosch-Str.38 67056 Ludwigshafen Germany GERMANY
29 Vitamin A&D VD-17174-12 14/11/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Vitamin D3 (Cholecalciferol) EP 8 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD – SWITZERLAND Zweigniederlassung Werk Sisseln, Hauptstrasse 4,4334 Sisseln, Switzerland

Hoặc: Branch Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland

SWITZERLA

ND

30 Doroclor VD-17717-12 23/10/2018 Công ty Cố phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Cefaclor monohydrate EP 9.0 BP 2018 DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS (ZIBO) CO., LTD West of Baoshan Road, North of Belling Road, High – Tech Zone, Zibo, Shandong Province China. CHINA
31 Dotrim 400 mg/80 mg VD-17719-12 23/10/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Sulfamethoxazole BP 2014 VIRCHOW

LABORATORIES

LIMITED

Plot No. 4 to 10, S.v. Co-op. Industrial Estate, IDA. Jeedimetla, Hyderabad-500 055 India INDIA
32 Dotrim 400 mg/80 mg VD-17719-12 23/10/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Trimethoprim BP 2015 SHOUGUANG FUKANG PHARMACEUTICAL CO., LTD North-East Of Dongwaihuan Road, Doníichensi Industrial Area, Shouguang City, Shandong Province, P R of China CHINA

 

33 Dotrim 800 mg/160 mg VD-17720-12 23/10/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Sulfamethoxazole BP 2015 SHOUGUANG FUKANG PHARMACEUTICAL CO., LTD North-East Of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shandong Province, P.R of China CHINA

 

34 Dotrim 800 mg/160 mg VD-17720-12 23/10/2018 Công ty Cô phän Xuât nhâp khâu Y tê DOMESCO Trimethoprim BP 2015 SHOUGUANG FUKANG PHARMACEUTICAL CO., LTD North-East Ot Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shandong Province, P.R of China CHINA
35 Glibenclamid 5mg VD-7073-09 01/08/2018 Công ty Cô phân Xuât nhâp khâu Y té DOMESCO Glibenclamide USP37 TIANJIN

PHARMACEUTICAL HOLDINGS GENCOM PHARMACY CO., LTD

No.236, Jinyuan Road, Dagang Petrochemical Industrial Park, Binhai New Area, Tianjin P.R China CHINA
36 VT Cof VD-7079-09 01/08/2018 Công ty Cô phân Xuât nhâp khâu Y tê DOMESCO Dextromethorphan

hydrobromide

(Dextromethorphan

HBr)

USP37 WOCKHARDT LIMITED Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar-393002, Dist. Bharuch, Gujarat, India INDIA
37 VT Cof VD-7079-09 01/08/2018 Công ty Cô phân Xuât nhâp khâu Y tê DOMESCO Guaifenesin USP38 ZHEJIANG HAIZHOU PHARMACEUTICAL CO., LTD Yanhai Industrial Zone, Linhai city, Zhejiang 317016 China CHINA
38 Paracetamol F.B VD-9736-09 01/08/2018 Công ty Cô phân Xuât nhâp khâu Y tê DOMESCO Paracetamol BP 2016 ANQIU LU’AN PHARMACEUTICAL CO., LTD No. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province China CHINA
39 Paracetamol F.B VD-9736-09 01/08/2018 Công ty Cô phân Xuât nhâp khâu Y tê DOMESCO Thiamine Hydrochloride (Vitamin Bl) USP 37 EP 8 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD Le’anjiang Industrial Zone, Leping. Jiangxi, 333300 – China CHINA
40 Paracetamol F.B VD-9736-09 01/08/2018 Công ty Cô phân Xuât nhâp khâu Y tê DOMESCO Chlorpheniramine

maleate

BP 2015 SUPRIYA LIFESCIENCE LTD A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal – Khed, Dist – Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India INDIA
41 Paracetamol F.B VD-9736-09 01/08/2018 Công ty Cô phân Xuât nhâp khâu Y tê DOMESCO Acetaminophen

(Paracetamol)

EP 8

USP 38

Spec Gx, LLC 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA
42 Bromhexin 8 VD-17623-12 29/12/2018 Công ty Cô phân Dirac Vacopharm Bromhexine

hydrochloride

BP 2016 TAICANG

PHARMACEUTICAL

FACTORY

Maoguantang, Bridge, Xinmao, Chengxiang, Taicang. China
43 Vaco Loratadine’s VD-17625-12 29/12/2018 Công ty Cô phân Diroc Vacopharm Desloratadine In house Vasudha Pharma Chem Limited 78/A, Vengal Rao Nagar. Hyderabad-500 038 Andhra Pradesh, India India
44 Vacocalcium CD VD-17626-12 29/12/2018 Công ty Cô phân Dirac Vacopharm Calcium carbonate USP 37 IMERYS

LIQUID QUIMICA MEXICANA S.A. DE C.V.

Km 31.5 carr. Tlalnepantla- Cuautitlan, Col. Loma Bonita, C.P. 54800, Cuautitlan Mexico

 

45 Vacocalcium CD VD-17626-12 29/12/2018 Công ty Cô phân Dirac Vacopharm Vitamin D-, (cholecalciferol) EP 8.0 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ASIA PACIFIC Branch Site Sisseln Quality management CH-4334 Sissel.

2 Havelock Road #04-01 Singapore 059763

Singapore  
46 Vacocalcium sc VD-17627-12 29/12/2018 Công ty Cồ phần Dược Vacopharm Calcium gluconate USP38 ZHEJIANG TIANYI FOOD ADDITIVES CO., LTD No. 1, New Fulanqiao Road, Wuzhen Town, Tongxiang City, Jiaxing City, Zhejiang Province/Wuzhen Town Industrial Zone, Tongxiang City, Jiaxing City, Zhejiang Province, China, 314501 China
47 Vacocalcium sc VD-17627-12 29/12/2018 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Vitamin Dr, (cholecalciferol) EP 8.0 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ASIA PACIFIC Branch Site Sisseln Quality management CH-4334 Sissel.

2 Havelock Road #04-01 Singapore 059763

Singapore
48 Vacocal-D VD-17628-12 29/12/2018 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Calcium gluconate USP 38 Jiangxi Xinganjiang Pharmaceutical Co. LTD Shanghang, North Ji’an City, Jiangxin Province, China. 343000 China
49 Vacocal-D VD-17628-12 29/12/2018 Công tv Cổ phần Dược Vacopharm Vitamin D3 (cholecalciferol) EP 8.0 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ASIA PACIFIC Branch Site Sisseln Quality management CH-4334 Sissel.

2 Havelock Road #04-01 Singapore 059763

Singapore
50 BONKY VD-16736-12 06/11/2018 CỒNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Calcitriol USP32 NORTHCAROLINA CHEMLABS (SHANGHAI) Suite 308, Tomson Center, No. 188 Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, 200122 China
51 COLAF VD-18128-12 20/12/2018 CỒNCi TY TNHH PHIL IN TER PHARMA 30% ß-carotene suspension NSX BASF Carl- Bosch – Str.3 8, 67056 Ludwigshafen. Germany
52 COLAF VD-18128-12 20/12/2018 CỒNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA DL-a-Tocopherol (Vitamin E) BP 2017 ZHEJIANG MEDICINE CO., LTD. Paojiang Industrial Zone, Shaoxing Zhejiang 312071. China
53 COLAF VD-18128-12 20/12/2018 CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Ascorbic Acid (Vitamin C) USP 40 YIXING JIANGSHAN BIOTECH CO., LTD. Zhoutie Town, Yixing City, Jiangsu China
54 DONGKOO KOZHI VD-18129-12 20/12/2018 CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Tocopheryl acetate USP 32 ZHEJIANG MEDICINE CO., LTD VITAMIN FACTORY Paojiang Industrial Zone, Shaoxing Zhejiang 312071 China
55 DONGKOO KOZHI VD-18129-12 20/12/2018 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Riboflavin USP 32 JIANGXI DEXING PHARCHN SODIUM ISOVITANMIN C CO., LTD Xingangshan town, Dexing city, Jiangxi Prov. China

 

56 HIRMEN VO-16163-11 30/12/2018 CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Sodium Chondroitin Sulfate NSX ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63.6700 Esbjerg. Denmark
57 HIRMEN VD-16163-11 30/12/2018 CONG TY TNI m PHIL INTER PHARMA Fursultiamine NSX ILDONG

PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Seocho P.O.Box 288#60. Yangjae- dong, Seocho-ku, Seoul. Korea
58 HIRMEM VD-16163-11 30/12/2018 CÔNCi TY TNHII PHIL INTER PHARMA y:Oryzanol NSX ORYZA OIL & FAT CHEMICAL CO., LTD. lAza Numata Kitagata Kitagata-cho Ichinomiya-city, Aichi-prefecture 493- 8001. Japan
59 HIRMEN VD-16163-11 30/12/2018 CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Riboflavin

Tetrabutyrate

KP X ILDONG

PHARMACEUTICAL CO., LTD

Seocho P.O.Box 288#60, Yangjae- dong, Seocho-ku,Seoul. Kofea  
60 HIRMEN VD-16163-11 30/12/2018 CÕNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Inositol USP38 ZHUCHENG HAOTIAN PHARM CO., LTD. 64 Jiangjun Rd., Xinxing, Zhucheng, Shandong. China  
61 HIRMEN VD-16163-11 30/12/2018 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Nicotinamide USP 38 BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO., LTD. Zhouwangmiao, Haining City, Zhejiang Province. China  
62 HIRMEN VD-16163-11 30/12/2018 CỒNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Pyridoxine HCL BP 2013 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China  
63 H1RMEN VD-16163-11 30/12/2018 CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Calcium Pantothenate BP 2013 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ASIA PACIFIC 30 Pasir Panjang Road # 13- 31.117440 Singapore  
64 HIRMEN VD-16163-11 30/12/2018 CỒNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Cyanocobalamine USP38 HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. East Road North Circle Shijiazhuang, Hebei Province. China  
65 REXCAL VD-17783-12 18/12/2018 CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Calcitriol USP32 BIOCOMPOUNDS PHARMACEUTICAL INC Building C7, No. 3802 Shengang Rd., Xinfei Corporation Home Songjiang, Shanghai, 201611 China  
66 REXCAL VD-17783-12 18/12/2018 CỒNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Calcium Lactate USP32 LUOYANG LONGMEN PHARMACEUTICALS LTD County Industril Zone Luoning, Henan Province. China  
67 REXCAL VD-17783-12 18/12/2018 CÔNG TY TNI III PHIL INTER PHARMA Magnesium Oxide USP 32 AMERICAN PHARMACEUTICAL & HEALTH PRODUCTS INC 25 Rainbow FIs, lnrvine CA 92603, USA  
68 REXCAL VD-17783-12 18/12/2018 CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Zinc Oxide USP 32 JOST CHEMICAL 8150 Lackland, st. Louis, Mo 63114 USA  

 

69 SCUBIG VO-18130-12 20/12/2018 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Cefoxitin sodium USP 32 HARBIN

PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. General Pharm. Factory

No. 109 Xuefu Road Nangang District Harbin. China
70 KIMOSE VD-17777-12 18/12/2018 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Cefoperazone sodium and Sulbactam sodium (2:1) NSX JIANGSU SAINTY HANDSOME CO., LTD. 8F No. 98 Jianye Road, Nanjing City’, Jiangsu Province. China
71 PH1LLEBICEL 500mg VD-17780-12 18/12/2018 CONG TYTNHII PHIL INTER PHARMA Ceftizoxime sodium USP32 ORCHID CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD. Plot Nos. 138-149, S1DCO Industrial Estate, Alathur. Kancheepuram District – 603 110. India
72-‘ TINADRO VD-17785-12 18/12/2018 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Cefuroxime sodium USP 32 HARBIN

PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. General Pharm. Factory

No. 109 Xuefu Road Nangang District Harbin. China  
73 PHILPODOX VD-17782-12 18/12/2018 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Cefpodoxime Proxetil USP32 ORCHID CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD. Plot Nos. 138-149, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District – 603 110. India  
74 MANPOS VD-17778-12 18/12/2018 CỒNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Cefpodoxime Proxetil USP32 ORCHID CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD. Plot Nos. 138-149, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District – 603 110. India  
75 KIDECONT VD-15601-11 18/12/2018 CỔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Alfacalcidol BP 2013 CENTURY

PHARMACEUTICALS

LTD.

103, 104, 105, 106 GIDC Estate, Halol 389350. India  
76 RAROX1ME VD-13217-10 21/12/2018 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Cefotaxime sodium ƯSP38 NCPC HEIBEI HUAMIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. No.98 Hainan Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei. China  

Công văn 11260/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11260_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!