Cty CP Đầu tư Hợp Trí – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

2151
Công ty cổ phần đầu tư hợp trí
Công ty cổ phần đầu tư hợp trí
5/5 - (1 bình chọn)

Cty CP Đầu tư Hợp Trí – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số 840/MT-HC ngày 10/08/2017)

  1. Tên cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Hợp Trí
  2. Địa chỉ trụ sở: Lô B14, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, MCM
  3. Điện thoại: 028. 3873 4115
  4. Danh mục tên các loại chất có khả năng kiểm nghiệm:
STT Tên hoạt chất STT Tên hoạt chất
1 Alpha Cypermelhrin 14 Carbosulfan
2 Permethrin 15 Tebuconazolc
3 Tcmcphos 16 Propiconazolc
4 Azoxystrobin 17 Cyhalofop butyl
5 Chlorpyrilbs clhyl 18 Prctilachlor
6 Pcnoxanil 19 Fenbutatin
7 Đồng (1) oxit (C112O) 20 Ilexaconazolc
8 Dimcthomorph 21 Emamcctin Benzoate
9 Niclosamide 22 Pymetrozine
10 Dilenoconazol 23 Thiamethoxam
11 Paclobutrazole 24 Tricyclazole
12 Chlorfcnapyr 25 Fipronil
13 Abamcctin 26 Metaldehyde

 

Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

Cong Ty Hợp Trí

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

Công ty cổ phần đầu tư hợp trí

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!