Công văn 21629/TB-QLD tuyển dụng công chức năm 2018

Công văn 21629/TB-QLD về việc tuyển dụng công chức năm 2018. Cục Quản lý Dược có nhu cầu tuyển 3 công chức làm việc tại...

Quyết định 6230/QĐ-BYT ban hành bảng kiểm tra công tác chăm...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6230/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm...

Quyết định 6437/QĐ-BYT năm 2018 Ban hành Hướng dẫn tẩy giun...

Quyết định 6437/QĐ-BYT năm 2018 về việc Ban hành Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng. BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Chỉ thị 1139/CT-BYT năm 2018 tăng cường CT phòng chống HIV-AIDS

Chỉ thị 1139/CT-BYT năm 2018 về việc tăng cường công tác phòng chống HIV-AIDS. BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Công văn 6267/BYT-VPB6 năm 2018 cập nhật danh mục TTHC thuộc...

Công văn 6267/BYT-VPB6 năm 2018 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng. BỘ Y TẾ Số:...

Công văn 6266/BYT-VPB6 năm 2018 cập nhật danh mục TTHC thuộc...

Công văn 6266/BYT-VPB6 năm 2018 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân số- Kế hoạch hóa gia...

Công văn 6265/BYT-VPB6 năm 2018 cập nhật danh mục thủ tục...

Công văn 6265/BYT-VPB6 năm 2018 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mỹ phẩm. BỘ Y TẾ Số: 6265/BYT-VPB6 V/v cập...

Quyết định 6378/2018/QĐ-BYT kế hoạch hành động của BYT thực hiện...

Quyết định 6378/2018/QĐ-BYT kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống...

Công văn 6264/BYT-VPB6 năm 2018 cập nhật danh mục TTHC thuộc...

Công văn 6264/BYT-VPB6 năm 2018 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình...

Công văn 6272/BYT-VPB6 năm 2018 cập nhật danh mục TTHC thuộc...

Công văn 6272/BYT-VPB6 năm 2018 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khám, chữa bệnh. BỘ Y TẾ Số: 6272/BYT-VPB6 V/v...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ