361/NQ-HDTTCC nội quy thi tuyển công chức 2018 của VP Bộ Y tế

690
361/NQ-HDTTCC năm 2018
361/NQ-HDTTCC năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)
VĂN PHÒNG BỘ

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 361/NQ-HĐTTCC Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

NỘI QUY

Thi tuyển công chức năm 2018 của Văn phòng Bộ y tế

CHƯƠNG 1

NỘI QUY ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM DỰ KÌ THI 

          Điều 1. Quy định đối với thí sinh tham dự kì thi

 1. Có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định (ít nhất 30 phút trước giờ thi).
 2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.
 3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác lên mặt bàn để các giám thị phòng thi và các thành viên Hội đồng thi kiểm tra khi cần thiết.
 4. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết. Không mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi,
 5. Chỉ sử dụng loại giấy thi làm bài và giấy nháp do giám thị phát và ký tên. Ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy làm bài thi và theo hướng dẫn của giám thị phòng thi. Mỗi tờ giấy thi phải có đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi; bài thi không có đầy đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi được xem là không hợp lệ. mỗi tờ giấy nháp phải có 01 chữ ký của giám thị phòng thi.
 6. Trong các phần thi, thí sinh không được sử dụng bất kì loại tài liệu nào.
 7. Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không sử dụng các loại mực màu khác như mực tím, mực nhũ, mực phản quang, mực đỏ, mực bút chì, bút tẩy trắng… trong bài thi.
 8. Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh không được ghi họ tên, chữ ký, chức danh, tên cơ quan hoặc các dấu hiệu khác trong bài thi.
 9. Giữ trật tự và không hút thuốc, ăn quà trong phòng thi.
 10. Không trao đổi với người khác trong thời gian thi ; không trao đổi giấy thi, giấy nháp, không quay cóp bài của thí sinh khác hoặc có bất kì hành động gian lận nào khác để đạt được kết quả thi tốt hơn.
 11. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai giám thị phòng thi.
 12. Trường hợp cần viết lại thì gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã viết trong bài thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).
 13. Chỉ được ra ngoài phòng thi sau hơn một nửa thời gian làm bài và phải được sự đồng ý của giám thị phòng thi. Không giải quyết cho thí sinh ra ngoài phòng thi đối với môn thi có thời gian dưới 60 phút.
 14. Trong thời gian không được ra ngoài phòng thi theo quy định tại khoản 13 của Điều này, nếu thí sinh có đau ốm bất thường thì phải báo cáo giám thị phòng thi và giám thị phòng thi phải báo ngay cho Trưởng ban coi thi xem xét, giải quyết.
 15. Ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng thi ngay sau khi giám thị phòng thi tuyên bố hết giờ làm bài thi. Ghi rõ số tờ, số trang của bài thi đã nộp và ký vào danh sách nộp bài thi. Trường hợp không làm được bài thi, thí sinh cũng phải nộp lại giấy thi.

Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh

 1. Thí sinh vi phạm nội quy thi đều phải lập biên bản và tùy theo mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỉ luật theo các hình thức sau:

a) Hình thức Khiển trách: áp dụng với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

– Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình;

– Trao đổi với người khác đã bị nhắc nhở 01 (một lần) nhưng vẫn không chấp hành;

– Mang tài liệu vào phòng thi nhưng chưa sử dụng;

– Mang tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, máy tính bảng, máy quay phim và các phương tiện thông tin khác vào phòng thi nhưng chưa sử dụng.

Hình thức kỷ luật khiển trách do giám thị phòng thi lấp biên bản và công bố công khai tại phòng thi. Thí sin bị khiển trách ở bài thi nào sẽ bị trừ 20% kết quả bài thi đó.

b) Hình thức Cảnh cáo: áp dụng với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

– Đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nội quy phòng thi;

– Sử dụng tài liệu trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định được sử dụng tài liệu trong phòng thi);

– Trao đổi giấy nháp, bài thi cho nhau;

– Chép bài của người khác;

– Sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, máy tính bảng, máy quay phim và các phương tiện thông tin khác trong phòng thi.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do giám thị phòng thi lập biên bản, thu tang vật và công bố công khai tại phòng thi. Thí sinh bị cảnh cáo ở bài thi nào thì sẽ bị trừ 40% kết quả điểm thi của bài thi đó.

c) Hình thức Đình chỉ thi: áp dụng đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi;

Hình thức kỷ luật đình chỉ thi do Trưởng Ban Coi thi quyết định và công bố công khai tại phòng thi. Thí sinh bị đình chỉ thi môn nào bải thi môn đó được chấm điểm 0.

d) Hủy bỏ kết quả thi: áp dụng đối với thí sinh phát hiện đánh tráo bài thi, thi hộ hoặc đã bị xử lý kỷ luật ở bài thi trước, nhưng bài thi sau vẫn cố tình vi phạm nội quy đến mức cảnh cáo.

đ) Nếu thí sinh vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý gây mất an toàn trong phòng thi thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 1. Các trường hợp thí sinh vi phạm nội quy thi phải lập biên bản thì 02 giám thị phòng thi và thí sinh phải ký vào biên bản.
 2. Trường hợp thí sinh vi phạm không chịu ký vào biên bản thì mời thí sinh bên cạnh chứng kiến và cùng ký vào biên bản.
 3. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng thi, giám thị phòng thi phải báo cáo ngay với Trưởng ban coi thi.
 4. Thí sinh có quyền tố giác những người vi phạm nội quy, quy chế thi cho giám thị, Trưởng ban coi thi hoặc Hội đồng Tuyển Dụng.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁM THỊ

Điều 3. Quy định đối với giám thị phòng thi, giám thị hành lang

 1. Có mặt tại địa điểm thi đúng giờ quy định
 2. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy chế và nội quy của kì thi
 3. Giữ trật tự; không được hút thuốc; không sử dụng điện thoại di động, máy ảnh trong phòng thi
 4. Không được trao đổi riêng với bất kì thí sinh nào trong thời gian thi.

Điều 4. Xử lý vi phạm đối với giám thị phòng thi, giám thị hành lang

 1. Giám thị phòng thi, giám thị hành lang vi phạm các quy định tại Điều 3 của Nội quy này, tùy theo mức độ vi phạm, Trưởng ban coi thi nhắc nhở hoặc đề nghị Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đình chỉ nhiệm vụ giám thị.
 2. Trường hợp giám thị phòng thi có các hành vi làm lộ đề thi, chuyển đề thi ra ngoài, chuyển đáp án từ ngoài vào phòng thi thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đình chỉ nhiệm cụ giam thị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi thì bị xem xét kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với công chức và bị truy tố theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:

– Các đ/c thành viên Hội đồng thi tuyển (để biết);

– Các thí sinh tham dự kì thi (để t/hiện);

– Ban coi thi (để t/hiện);

– Lưu: VT, HĐTTCC.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Xuân Trường

Chánh Văn Phòng Bộ

 

361/NQ-HDTTCC nội quy thi tuyển công chức 2018 của văn phòng Bộ Y tế.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 361_NQ_HĐTTCC_2018_VNRAS

BẢN WORD 361_NQ_HĐTTCC_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!