Thông báo 12115/TB-QLD thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

1123
Thông báo 12115/TB-QLD thông báo tuyển dụng công chức năm 2018
Thông báo 12115/TB-QLD thông báo tuyển dụng công chức năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 11215/TB-QLD Hà Nội ngày 28/06/2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức năm 2018

Cục Quản lý Dược có nhu cầu cần tuyển 06 công chức về làm việc tại Cục

Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt

Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

Điều kiện chung:

Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

“1. Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường họp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xác định tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan quản lý công chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức.

Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

Bảo đảm các điều kiện đăng kỷ dự tuyển cồng chúc quy địiứi Lại Điều 1 Thông tư này;

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này”.

TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGẠCH CÔNG CHỨC SỐ LƯỢNG YÊU CẦU CHUYÊN MÔN YÊU CẦU KHÁC GHI CHÚ
1 Kế toán Kế toán viên 1 01 Tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính kiểm toán kế toán

 

Đáp ứng các tiêu chuân, điều kiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhà nước
Kế toán viên 2 02 Cử nhân tài chính kế toán Nt
2 Đăng ký thuốc Chuyên viên 01 Dược sỹ Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhà nước
3 Công nghệ thông tin Chuyên viên 01 Cử nhân công nghệ thông tin, cử nhân tin học ứng dụng, kỹ sư công nghệ thông tin Nt
4 Quản lý vắc xin, sinh phẩm y tế và NRA Chuyên viên 01 Dược sỹ, bác sỹ, cử nhân/kỹ sư sinh học Nt
5 Quản lý thuốc đông y và dược liệu Chuyên viên 01 Dược sỹ Nt

III. Thủ tục hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 104, nhà A, Cục Quản lý Dược, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày đăng thông tin

Hồ sơ gồm có:

  1. Đơn xin vào công tác tại Cơ quan Bộ Y tế (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BYT ngày 28/4/2006 của Bộ Y tế) có ý kiến chấp thuận của lãnh đạo Đơn vị nơi đến nhận công tác, ý kiến đồng ý của thủ trưởng đơn vị nơi

cho đi (01 bản) đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 ‘ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; Đơn đăng ký dự tuyển công chức (PL01) Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (sau đây viết tắt là mẫu số 2c), có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 cua Bộ Nội vụ.

Bản sao giấy khai sinh;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Phiếu lý lịch tư pháp do sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư 13/2010/TÍ-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

Hồ sơ được để trong túi Hồ sơ, mặt ngoài ghi “HỒ SƠ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC QUA TIẾP NHẬN ĐẶC BIỆT NĂM 2018”

Ghi chủ:

Chỉ tiếp nhận hồ sơ có đủ điều kiện của ngạch đăng ký dự tuyển và các giấy tờ cần thiết theo quy định nêu trên;

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ người đăng ký dự tuyển (không nhận hồ sơ gửi qua đường buư điện), không trả lại hồ sơ trong trường hợp không trúng tuyển;

CỤC TRƯỞNG

VŨ TUẤN CƯỜNG

 

 

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY12115_TB_QLD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!