thanh tra y tế Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thanh tra y tế

Tag: thanh tra y tế

Công văn 2106 /BYT-KH-TC tăng cường công tác phối hợp chỉ...

BỘ Y TẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:2106 /BYT-KH-TC V/v tăng cường công tác phối hợp...

Quyết định 715/QĐ-UBND về việc quy định mã số thẻ công...

Quyết định 715/QĐ-UBND về việc quy định mã số thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...