thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả

Tag: thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả

Công văn 5544/BYT-BH về việc thanh toán trực tiếp chi phí...

Công văn 5544/BYT-BH về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA...