Home Tags Tập huấn luật dược

Tag: Tập huấn luật dược

Công văn 39/TB-TTĐT thông báo lớp phổ biến, đào tạo luật...

0
Công văn 39/TB-TTĐT thông báo lớp phổ biến, đào tạo luật dược, nghị định 54/2017/NĐ-CP khu vực phía Nam CỤC QUẢN LÝ DƯỢCTRUNG TÂM ĐÀO...

Công văn 38/TB-TTĐT thông báo lớp phổ biến, đào tạo luật...

0
Công văn 38/TB-TTĐT thông báo lớp phổ biến, đào tạo luật dược, nghị định 54/2017/NĐ-CP khu vực phía Bắc CỤC QUẢN LÝ DƯỢC TRUNG TÂM ĐÀO...

Một số điểm mới trong Luật Dược 105/2016/QH13

0
Một số điểm mới trong Luật Dược 105/2016/QH13 I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT 1. Tiếp tục thể chế hoá đường lối, chủ trương,...
0868.552.633