sự cố chạy thận nhân tạo hòa bình Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Sự cố chạy thận nhân tạo hòa bình

Tag: sự cố chạy thận nhân tạo hòa bình

Công văn 730/KCB-NV Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy...

Công văn 730/KCB-NV Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...