Quy trình thẩm định hồ sơ Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Quy trình thẩm định hồ sơ

Tag: Quy trình thẩm định hồ sơ

Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận nội...

Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc/quảng cáo thuốc. MỤC ĐÍCH  Quy trình này nhằm thống...