Home Tags Quản lý thực phẩm chức năng

Tag: quản lý thực phẩm chức năng

Phụ lục Nghị định số 15/2018/NĐ-CP chi tiết Luật An toàn...

0
Phụ lục Nghị định số 15/2018/NĐ-CP chi tiết Luật An toàn thực phẩm PHỤ LỤC I (Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02...

Thông tư 43/2014/TT-BYT quy định quản lý thực phẩm chức năng

0
Thông tư 43/2014/TT-BYT quy định quản lý thực phẩm chức năng BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Các yêu cầu chung đối với thực phẩm chức năng

0
Các yêu cầu chung đối với thực phẩm chức năng Theo thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 quy định về quản lý...

Các yêu cầu đối với thực phẩm bổ sung

0
Các yêu cầu đối với thực phẩm bổ sung Theo thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 quy định về quản lý thực...

Các yêu cầu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe

0
Các yêu cầu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Theo thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 quy định về quản...

Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

0
Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014...
0868.552.633