Home Tags Nhiễm bệnh creutzfeld-Jakob

Tag: nhiễm bệnh creutzfeld-Jakob

CÔNG VĂN 13868/QLD-TT VỀ VIỆC TẠM DỪNG LƯU HÀNH MỘT SỐ...

0
CÔNG VĂN 13868/QLD-TT VỀ VIỆC TẠM DỪNG LƯU HÀNH MỘT SỐ LÔ SINH PHẨM Y TẾ DO NGHI NGỜ NHIỄM BỆNH CREUTZFELD-JAKOB BỘ Y...
0868.552.633