Home Tags Nhãn thuốc

Tag: nhãn thuốc

VẮC XIN UỐN VÁN BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Td)

0
VẮC XIN UỐN VÁN BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Td) Vắc xin uốn ván bạch hầu (Td) là vắc xin phối hợp từ giải độc tố...

VARIVAX vaccin virus thủy đậu sống

0
VARIVAX vaccin virus thủy đậu sống VARIVAX® (Refrigerated) là vaccin virus sống, giảm độc lực (chế phẩm đông khô của chủng Oka/Merck của virus thủy...

EUVAX B vaccin viêm gan B tái tổ hợp hỗn dịch...

0
EUVAX B vaccin viêm gan B tái tổ hợp hỗn dịch tiêm bắp EUVAX B vaccin viêm gan B tái tổ hợp chứa phần tử kháng...

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

0
Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2017/NĐ-CP Hà Nội,...
0868.552.633