Home Tags Nghiên cứu lâm sàng tại việt nam

Tag: nghiên cứu lâm sàng tại việt nam

Quyết định 62/QĐ-K2ĐT về việc ban hành “Hướng dẫn về ghi...

0
Quyết định 62/QĐ-K2ĐT về việc ban hành "Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo các biến cố bất lợi, biến cố...

Thông tư 08/2014/TT-BYT quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu...

0
Thông tư 08/2014/TT-BYT quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
0868.552.633