Home Tags Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm

Tag: luật phòng chống bệnh truyền nhiễm

Nghị định 89/2018/NĐ-CP thi hành một số điều của luật phòng...

0
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018 ...
0868.552.633