khung giá tối đa dịch vụ không thuộc phạm vi BHYT Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Khung giá tối đa dịch vụ không thuộc phạm vi BHYT

Tag: khung giá tối đa dịch vụ không thuộc phạm vi BHYT

Thông tư 02/2017/TT-BYT

Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ...