khám chữa bệnh ban đầu Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Khám chữa bệnh ban đầu

Tag: khám chữa bệnh ban đầu

Dự thảo Thông tư thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc

Dự thảo Thông tư thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc   BỘ Y TẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Thông tư 37/2014/TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh...

Thông tư 37/2014/TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế BỘ...