Home Tags Kế hoạch phòng chống bệnh tật

Tag: kế hoạch phòng chống bệnh tật

Công văn 2033/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch QG phòng ngừa một...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2033/QĐ-BYT    Hà Nội, ngày 28 tháng 03...
0868.552.633