hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT

Tag: hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT

Công văn 804/BHXH-CSYT hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 804/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn thực...