hoạt động hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng

Tag: hoạt động hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng

Thông tư 08/2014/TT-BYT quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu...

Thông tư 08/2014/TT-BYT quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...