Home Tags Hoạt chất còn sở hữu trí tuệ

Tag: hoạt chất còn sở hữu trí tuệ

Công văn 7799/QLD-ĐK Thông báo về tình trạng sở hữu trí...

Công văn 7799/QLD-ĐK Thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG...