Home Tags Hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất lắp ráp trang thiết bị y tế

Tag: hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất lắp ráp trang thiết bị y tế

Công văn 1383/TXNK-CST năm 2018 chính sách thuế đối với hàng...

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1383/TXNK-CST V/v chính...