giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Tag: giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Quyết định 2431/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch triển khai...

Quyết định 2431/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định...

Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối...

Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ...